MAALAUKSIA, VEISTOKSIA, INSTALLAATIOITA 
VALITSE VUODET VASEMMALTA 
JA KLIKKAA YLÄRIVIN KUVIA 
 
PAINTINGS, SCULPTURES, INSTALLATIONS 
PLEASE PICK YEARS FROM THE LEFT 
AND CLICK PICTURES IN THE TOP ROW