Goodbye Mom (1)  Goodbye Mom (2) 
 
 Hyvästi äiti  -  Goodbye Mom  (c) Heli Tuhkanen, Helsinki 
 
Goodbye Mom (3)